Co decyduje o atrakcyjności giełd transportowych?

Rynek giełd transportowych w Polsce liczy kilku największych graczy. Trudno wybrać i zdecydować, która giełda transportowa jest najlepsza i przyniesie największe zyski i zwrot inwestycji.

Analizując wybór odpowiedniego narzędzia często zawracamy uwagę na ilość zleceń transportowych, które oferują giełdy transportowe. Wolne ładunki to dla przewoźników słowo klucz do tego, aby zainteresowali się platformą. Niestety często te same zlecenia transportowe pojawiają się na różnych giełdach transportowych, co często irytuje przewoźników.

Podobne problemy maja spedytorzy, którzy otwarcie piszą na forach transportowych o problemie związanym z tym, że przewoźnicy nie usuwają informacji o frachtach, które zostały już zajęte. Często wykonują niepotrzebnie dużą ilość połączeń do osób, których oferty na giełdach transportowych są już nieaktualne. Beztroska i brak odpowiednich narzędzi, których nie oferują aktualnie istniejące giełdy transportowe, powodują frustrację po obu stronach.

Giełda transportowa Infracht zaproponowała nowe rozwiązanie, niespotykane dotychczas na rynku giełd transportowych w Polsce. Jest to opcja licytacji lub zakupu przez opcję „Kup Teraz”. Eliminuje to wyżej wymienione problemy i gwarantuje obydwu stronom zajmującym się przewozem lub poszukiwaniem wolnych frachtów, że oferty widniejące w systemie są aktualne. W konsekwencji pozwala to zaoszczędzić cenny czas i organizować odpowiednio pracę.

Kolejnym aspektem, który dla użytkowników giełd transportowych jest bardzo ważny, to kwestia związana z tym, jak długo dana giełda transportowa istnieje na rynku. Nie jest to jednak wyznacznikiem jakości giełdy transportowej. Często długoletni gracze przykładają coraz mniejszą wagę do tego, aby ich usługi były dostosowywane do oczekiwań konsumentów. Giełda transportowa Infracht powstała w roku 2017 i bardzo skutecznie pozyskuje nowych przewoźników. Dokładamy również wszelkich starań, aby pozyskiwać zleceniodawców, którzy zagwarantują jak najlepsze zlecenia. Wszyscy zleceniodawcy są zweryfikowani, a do użytkowania giełdy transportowej dopuszczani są tylko Ci zleceniodawcy, spedytorzy czy przewoźnicy , którzy zostają skrupulatnie sprawdzeni przez pracowników Infracht pod kątem odpowiednich dokumentów.

Kwestia, którą warto poruszyć, a która jest istotna dla przewoźników, jak i zleceniodawców czy spedytorów, jest możliwość przetestowania giełdy transportowej. Dlatego większość istniejących na rynku giełd transportowych daje możliwość miesięcznego korzystania za darmo. Najczęściej okresem darmowym proponowanym przez giełdy transportowe jest miesiąc (30 dni) darmowego testu. Zdarza się, że giełdy transportowe wydłużają ten okres do dwóch miesięcy, chcąc zapewnić użytkownikom dłuższy czas na przetestowanie giełdy. Często jednak ten zabieg ma również na celu przyzwyczajenie użytkownika do korzystania z danej giełdy transportowej. Infracht wyróżnia się na tle pozostałych giełd transportowych tym, że jest to giełda transportowa bezpłatna dla przewoźników. Mogą oni korzystać ze wszystkich funkcjonalności giełdy transportowej Infracht bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat. W przypadku zleceniodawcy i spedytora kolejnym ważnych elementem giełdy transportowej Infracht jest to, że rozliczenia są prowadzone w oparciu o model efektywnościowy. Na giełdzie transportowej Infracht opłaty pobierane są na zasadzie prowizji (ok. 2%) tylko za aukcje zakończone sukcesem. Wolne ładunki dla których zleceniodawca nie znalazł na giełdzie transportowej Infracht przewozu, nie są brane pod uwagę i nie są za nie naliczane opłaty. Bezpłatny okres testowania giełd transportowych daje użytkownikom możliwość sprawdzenia czy giełda transportowa odpowiada ich oczekiwaniom.

Elementem, który warto poruszyć jest kwestia opłat na giełdach transportowych. Aktualnie giełdy transportowe korzystają z opcji rozliczenia abonamentowego. Infracht jako pierwsza giełda transportowa oferująca usługi w kanale B2B zwolniła zleceniodawców i spedytorów z obowiązku płacenia abonamentu. Przypominamy, że giełda transportowa Infracht jest bezpłatna dla przewoźników. Opłaty za użytkownie pozostałych giełd transportowych, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców, są mocno obciążające. Rozwiązanie efektywnościowe zapewnia możliwość korzystania z giełdy transportowej bez konieczności ponoszenia wysokich opłat.

To, co szczególnie interesuje użytkowników, to kwestia warunków, jakie muszą spełnić, aby móc skorzystać z giełdy transportowej. Najczęściej jest to wniesienie opłaty abonamentowej oraz dosłanie odpowiednich dokumentów. Dokumenty są dodawane przez pracowników giełd transportowych i wprowadzane do systemu. Konieczność dosłania dokumentów do archiwizacji przez giełdy transportowe wyklucza nadużycia i zaniżanie stawek za przejazd. Możemy mieć pewność, że tylko przewoźnicy o zarejestrowanej działalności gospodarczej mogą zostać dopuszczeni do korzystania z giełdy transportowej.

Wątek dokumentów, w tym licencji oraz ubezpieczeń, to również zagadnienie związane z giełdami transportowymi w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo użytkowników na poszczególnych giełdach transportowych to kluczowy temat, który pozwala na ukrócenie ewentualnych nadużyć. W Infracht jesteśmy świadomi, że wszystkich nadużyć nie jesteśmy w stanie wyeliminować, jednak dokładamy wszelkich starań, aby giełda transportowa Infracht była bezpieczna dla użytkowników.

Sprawdzamy OCP i OCS, weryfikujemy licencje i, co ważne, podejmujemy współpracę tylko z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku.

Fakt jest taki, że giełdy transportowe coraz agresywniej walczą na rynku o swojego użytkownika. Jednak nadal rynek giełd transportowych w Polsce nie jest nasycony i wciąż jest na nim miejsce na nowych graczy, którzy wykażą się kreatywności i pozwolą na wdrożenie nowych, ciekawych i niespotykanych dotychczas rozwiązań.